Geographia Polonica (1979) vol. 42

Full text

Réflexions sur la théorie des migrations de William Alonso

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1979) vol. 42, pp. 27-32

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa