Geographia Polonica (1976) vol. 33 2

Full text

Changes in the processes of industrialization and urbanization

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1976) vol. 33 2, pp. 39-58

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa