Geographia Polonica (1975) vol. 32

Full text

The structure of population and the future settlement system in Poland

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1975) vol. 32, pp. 85-92

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa