Geographia Polonica (1974) vol. 28

Full text

Deglaciation in the Świętokrzyskie Mts

Cecylia Radłowska, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Geographia Polonica (1974) vol. 28, pp. 19-48

Keywords:

Cecylia Radłowska, Technical University, Warsaw
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Laboratory of Sedimentology, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw, Poland