Geographia Polonica (1972) vol. 24

Full text

Emerging patterns of urbanization in Poland

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1972) vol. 24, pp. 21-30

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa