Geographia Polonica (1972) vol. 22

Full text

Present research trends in Polish urban geography

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1972) vol. 22, pp. 75-84

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa