Geographia Polonica (1970) vol. 18

Full text

Geographical scientific information in Poland and its difficulties

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1970) vol. 18, pp. 21-26

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa