Geographia Polonica (1969) vol. 16

Full text

Urban geography in Poland: recent trends and advances

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1969) vol. 16, pp. 17-26

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa