Geographia Polonica (1968) vol. 15

Full text

Economic Regionalization. A Report of progress

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1968) vol. 15, pp. 9-22

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa