Geographia Polonica (1968) vol. 14

Full text

Present needs and new developments in urban theory

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1968) vol. 14, pp. 331-336

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa