Geographia Polonica (1964) vol. 4

Full text

Summing of the Discussion

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1964) vol. 4, pp. 197-200

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa