Geographia Polonica (1964) vol. 3

Full text

Urbanization in Contemporary Poland

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1964) vol. 3, pp. 37-57

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa