Geographia Polonica (1964) vol. 2

Full text

Typological problems in urban geography

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1964) vol. 2, pp. 139-144

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa