Geographia Polonica (2015) vol. 88, iss. 4

From the Editor

Przemysław Śleszyński

Geographia Polonica (2015) vol. 88, iss. 4, pp. 535-537 | Full text

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN