Geographia Polonica (2016) vol. 89, iss. 2

In Memory of Professor Zbyszko Chojnicki, 1928-2015

Teresa Czyż

Geographia Polonica (2016) vol. 89, iss. 2, pp. 237-240 | Full text

Teresa Czyż [tczyz@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Adam Mickiewicz University Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland