Geographia Polonica (2017) vol. 90, iss. 4

International ICLEA Final Symposium (Potsdam, 7-9 June 2017)

Michał Fojutowski, Mateusz Kramkowski

Geographia Polonica (2017) vol. 90, iss. 4, pp. 499-501 | Full text

Michał Fojutowski [mfojutowski@wp.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Toruń, Poland
Mateusz Kramkowski [mkramkowski@geopan.torun.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN