Geographia Polonica (1984) vol. 50

Full text

National settlement systems in comparative studies : 1976-1984

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1984) vol. 50, pp. 5-14

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa