Geographia Polonica (1983) vol. 47

Full text

Settlement systems: Theoretical assumptions and research problems

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1983) vol. 47, pp. 7-20

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa