Geographia Polonica (1979) vol. 42

Réflexions sur la théorie des migrations de William Alonso

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1979) vol. 42, pp. 27-32 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa