Geographia Polonica (1978) vol. 39

Theory, methods of analysis and historical development of national settlement systems

Kazimierz Dziewoński, Marek Jerczyński

Geographia Polonica (1978) vol. 39, pp. 201-210 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Marek Jerczyński, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Warsaw. Poland