Geographia Polonica (1978) vol. 39

Theory, methods of analysis and historical development of national settlement systems

Kazimierz Dziewoński, Marek Jerczyński

Geographia Polonica (1978) vol. 39, pp. 201-210 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Marek Jerczyński, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland