Geographia Polonica (1977) vol. 37

World population change: 1950-1970

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1977) vol. 37, pp. 19-26 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa