Geographia Polonica (1975) vol. 30

Full text

The place of urban agglomerations in the settlement system of Poland

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1975) vol. 30, pp. 9-20

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa