Geographia Polonica (1973) vol. 27

Full text

The geographical differentation of contemporary urbanization

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1973) vol. 27, pp. 31-42

Keywords:

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa