Geographia Polonica (1968) vol. 14

Present needs and new developments in urban theory

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1968) vol. 14, pp. 331-336 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa