Geographia Polonica (1967) vol. 12

Le réseau urbain: notion, elements, évolution, aménagement

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1967) vol. 12, pp. 29-44 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa