Geographia Polonica (1964) vol. 4

Regional Structure and Economic Regions of Poland

Kazimierz Dziewoński, Andrzej Wróbel

Geographia Polonica (1964) vol. 4, pp. 47-59 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Andrzej Wróbel, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland