Geographia Polonica (1964) vol. 4

Summing of the Discussion

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1964) vol. 4, pp. 197-200 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa