Geographia Polonica (1964) vol. 1

Economic Regionalization

Kazimierz Dziewoński

Geographia Polonica (1964) vol. 1, pp. 171-186 | Full text

Kazimierz Dziewoński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa