III konkurs im. Ludwika Straszewicza - główna nagroda dla Dr Anny Bucały za artykuł opublikowany w 2018 r. w Geographia Polonica

W konkursie im. Ludwika Straszewicza główna nagroda dla Dr Anny Bucały za artykuł opublikowany w 2018 r. w Geographia Polonica, vol. 91, iss. 2, s. 171-196

W dorocznym III konkursie im. Ludwika Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego najwięcej punktów (18,5) uzyskał artykuł Dr Anny Bucały-Hrabia „Land use chan ges and their catchment-scale environmental impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics” opublikowany w Geographia Polonica, vol. 91, iss. 2, s. 171-196.


lista laureatów III konkursu im. Ludwika Straszewicza:

  • I miejsce: dr Anna Bucała-Hrabia (od 2019 r. dr hab.); Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN. Zakład Badań Geośrodowiska (Kraków) (18,5 pkt.).
  • II miejsce: mgr inż. Zbigniew Cieszkowski specjalista w zakresie elektroenergetyki oraz zagadnień związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii, pracownik Oddziału Terenowego w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (15,5 pkt.).
  • III miejsce: mgr Bartosz Barański; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego (10,5 pkt.).

Laureatom zostaną przekazane listy gratulacyjne. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

Go back