Geographia Polonica (1964) vol. 2

Efficacy of inland-ice erosion in the Małopolska upland during the Middle Polish (Riss) glaciation

Kazimierz Klimek

Geographia Polonica (1964) vol. 2, pp. 23-30 | Full text

Kazimierz Klimek, University of Silesia , Earth Sciences Faculty, ul Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, Poland