Danuta Kowalczyk

Articles

Barsko Polje — on the Adriatic Sea Coast of Montenegro

Jerzy Kostrowicki, Danuta Kowalczyk

Geographia Polonica (1965) vol. 5, pp. 285-344 | Full text

Further information

Jerzy Kostrowicki, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland