Karol Kowalczyk

Project Report

Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Sławomir Goliszek, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk

Geographia Polonica (2017) vol. 90, iss. 3, pp. 361-368 | Full text

Further information

Piotr Rosik [rosik@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Tomasz Komornicki [t.komorn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland
Marcin Stępniak [stepniak@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland
Sławomir Goliszek [sgoliszek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Wojciech Pomianowski [wpo@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Karol Kowalczyk [karol.kowalczyk@poczta.umcs.lublin.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej